Pages

Subscribe

Sunday, 11 July 2010

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းမွတ္စု

မိုးမခ (နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ ကိုေက်ာ္သူ မွတဆင့္)
ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၀
ေပးဆပ္သူတို႔၏ ေအာင္ပြဲ
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ နာေရး ကိစၥ၊ ေဆး၀ါးကုသမႈ ကိစၥ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္ တို႔၏ ပညာေရ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး ကိစၥႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံစားရေသာ ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ ပ့ံပိုး ကူညီ ေဖးမမႈမ်ားကို တတ္စြမ္းသေရြ႕ ေဖးမကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တည္ရွိရာ ၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အသင္းရံုး၀င္း အတြင္းတြင္ တည္ရွိေသာ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းႏွင့္ စတင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ “သုခ အဟာရ” သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စားေသာက္ဆိုင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရေဆး၊ ဆီထိုး၊ စက္ျပင္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း ရံုးခန္း အေဆာက္အဦးတို႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ ေရအခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ အတြက္ ေရဒုကၡမ်ားကို တဖက္တလမ္း လုိက္လံေျဖရွင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္လွ်က္ ရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရဒုကၡကို ေျဖရွင္းရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ၿခံ၀င္း၏ ျပင္ပ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမႀကီး တစ္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဂ်ိဳးျဖဴ ပိုက္လိုင္းႀကီးမွ ေရသြယ္တန္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ယခု ၇.၇.၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔တြင္ စတင္၍ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးကာ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယေန႔ ၁၀.၇.၂၀၁၀ (စေန) ေန႔တြင္ ေပ ၆၅၀ အနက္တြင္ သံုးစြဲရန္ ေရမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ အလွဴေငြျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေပးဆပ္ေနေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သည္ “ကုိယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ … ကိုယ့္ထံ ျပန္လာမည္” ဟူေသာ ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒ စကားကို သက္ေသျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔၏ အမွန္တရား
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပန္းခ်ီသင္တန္းကို ယေန႔ ၁၀.၇.၂၀၁၀ (စေန) ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရံုးခ်ဳပ္ရွိရာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ Indoor ေရးခ်က္မ်ားကို ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္မွ သင္ၾကားေပး ၿပီးသည့္ေနာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ား မြန္းက်ပ္မႈမွ ထြက္ေျမာက္ေစရန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရံုးခ်ဳပ္အနီးရွိ ကိုးဘြဲ႔ရ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ Outdoor ေရးခ်က္မ်ားကို သြားေရာက္ သင္ၾကားေရးဆြဲ ခဲ့ၾကသည္။
ဤကဲ့သို႔ Outdoor ေရးခ်က္သည္ သဘာ၀တရား၏ အစစ္အမွန္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ အယူအဆ မ်ား၊ အေတြးအျမင္အမွန္မ်ားကို သဘာ၀က်က် ခံစားေရးဆြဲရေသာ အႏုပညာျဖစ္သည္။ သဘာ၀ ရႈခင္းမ်ားကို အရွိကို အရွိအတိုင္း၊ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ျမင္ေတြ႔မႈမ်ားကို မိမိ၏ ေဆး၊ စုတ္တံ၊ စကၠဴ တို႔ႏွင့္ မိမိ၏ ခံစားမႈ အႏုပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ေရးျခယ္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြင္းဆင္းေရးခ်က္ (သို႔) သဘာ၀ေရးခ်က္ (သို႔) အမွန္တရားေရးခ်က္ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္၊ အဂၤလိပ္စာနည္းျပ ဆရာမ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္၊ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားမွ လိုက္လံအားေပး ပံ့ပိုး ကူညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိခင္ဖခင္မ်ား စသျဖင့္ ရပ္ရြာ ျပည္သူလူထုတို႔ကလည္း စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ အားေပးျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအား အပူဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ ထီးမိုး ေပးျခင္း တို႔ကို ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ကူညီေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီပညာရပ္သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သဘာ၀တရား၏ အစစ္ႏွင့္ အတုကို ခြဲျခား ပိုင္းျခား ဆံုးျဖတ္မႈတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
ပန္းခ်ီပညာရပ္သည္ ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ ေကြ႔ပါတ္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း မရွိသျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အသိဥာဏ္၊ စစ္မွန္ေသာ အသိတရား၊ ရိုးသားေသာ စိတ္ဓါတ္၊ တက္ၾကြေသာ စြမ္းအားမ်ားကို ရေစေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
အေရးေပၚ မီးေဘးကာကြယ္ေရး
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားသည္ ေန႔တဓူ၀ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးတို႔၏ နာေရးကိစၥမ်ားအား အခမဲ့ ကူညီေပးဆပ္ ေမာင္းႏွင္လွ်က္ ရွိသည္ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ ခံစားရၿပီးသည့္ေနာက္ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားမွာ ကားသစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း မေတာ္တဆ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အေရးေပၚ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ မီးသတ္ေဆးဘူး အလံုးေရ (၁၉) လံုးအား အလွဴရွင္ ေဒၚဥမၼာသန္း (မိသားစု) ၉၃ လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ၉.၇.၂၀၁၀ (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းသည့္အတြက္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ အထူး ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ သာဓုေခၚဆို လိုက္ပါသည္။
အလွဴရွင္ ေဒၚဥမၼာသန္း (မိသားစု)တို႔အား ဂုဏ္ျပဳကဒ္ျပားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ DVD အေခြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားတို႔အား လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အေရးေပၚ မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မွ အေရးေပၚ လာေရာက္ လွဴဒါန္းေသာ အေရးေပၚမီးသတ္ဘူးမ်ားအား နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အေရးေပၚ တပ္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အေရးေပၚ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ေပးဆပ္မႈ
ခုိကိုးရာမဲ့ အဘိုးအဘြားမ်ားကို ကူညီေဖးမ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလွ်က္ရွိေသာ “ဆည္းဆာရိပ္” ဂီလာနဘိုးဘြား ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွ အေမႀကီး ေဒၚညႊန္႔တင္ အသက္ (၇၂) ႏွစ္သည္ ၉.၇.၂၀၁၀ (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ 36% ထိ က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ သတိလစ္ကာ ကေယာင္ကတန္း စကားမ်ား ေျပာဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခကုသိုလ္ ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာသည္။
အေရးေပၚကုသရမည့္ လူနာျဖစ္သည့္အတြက္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွ မခ်ေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မႀကီး ေဒၚထားထားႏွင့္ သူနာျပဳဆရာမမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚ ထိ တက္ေရာက္ကာ ၀ိုင္း၀န္းေဖးမ ကုသေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳရည္ Glucose 50% သြင္းေပးျခင္း၊ D/S အခ်ိဳ/အငန္ ေဆးပုလင္း သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ သတိျပန္လည္ ရရွိကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မွ “ေၾသာ္ … သုခေဆးခန္း ေရာက္ေနတာကိုး” ဟူ၍ ေျပာၾကား သြားသည္။
အေရးေပၚ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္မႈ
၉.၇.၂၀၁၀ (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း သို႔ ေမာင္၀ုိင္းခ်စ္ အသက္ (၂) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္အား အဖိုးျဖစ္သူမွ ေခၚေဆာင္လာကာ ကေလးငယ္၏ တင္ပါးေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အနာစိမ္းအား လာေရာက္ ျပသခဲ့သည္။
ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေအးေမာင္သန္း မွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ အနာစိမ္း သည္ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ျခစ္ထုတ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ား အကူျဖင့္ ကေလးငယ္ ေမာင္၀ိုင္းခ်စ္အား အေရးေပၚ ခဲြစိတ္ ျခစ္ထုတ္ကုသ ေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အနာအား ထပ္မံ၍ လာေရာက္ ျပသရမည့္ ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းဆို၍ ေမာင္၀ိုင္းခ်စ္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းရန္ ေသာက္ရမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ေပးခဲ့ၿပီး ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ ဂရုတစိုက္ ဆရာ၀န္ႀကီးမွ အဖိုးျဖစ္သူအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဗုဒၶရဲ႕ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔အတြက္ ေပးဆပ္မႈ
လူမႈေရးဟု ဆုိရာတြင္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲလွေပသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ နာေရးကုသိုလ္ ယူမႈတင္ မကဘဲ ျပည္သူလူထု ေတြ႔ႀကံဳခံစား ေနရေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံစားရမႈ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းလိမၼာ မႈရွိေရးတို႔အျပင္ နာေရးကိစၥ အ၀၀ကို ေပးဆပ္ေနရေသာ လူမႈေရးအသင္းႀကီး ျဖစ္လာသည္။ လမ္းခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ တည္ေဆာက္ေပးမႈတို႔ကို လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေတာ့ေခ်။
ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ အစစ အဆင္ေျပ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ျပည့္၀ေစမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္းတုိင္ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဘာသာအယူအဆအရ … မည္သည့္ ဘာသာတရားပင္မဆို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဦးတည္ဆဲျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိရန္ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ (သံဃာေတာ္မ်ား)၊ ဗုဒၶ၏ သမီးေတာ္ (သီလရွင္မ်ား) မွလည္း အဓိက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားမိန္႔မွာ ခဲ့မႈမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ကမာၻသူ ကမာၻသား အားလံုးတို႔ကို ေမတၱာေစတနာ ထားရွိကာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို လက္ကိုင္ျပဳရန္၊ သီလလံုၿခံဳေစရန္ စသည့္ စစ္မွန္ေသာ အယူ၀ါဒ ေရးရာတို႔ကို လူသားတို႔ထံသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း၍ ျပန္႔ပြားက်င့္သံုး လက္ခံႏိုင္ရန္ သာဓကမ်ားစြာႏွင့္ ေဟာၾကားေပးေနၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း အထူးဂရုျပဳ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေထရ္ႀကီး ၀ါႀကီး သိကၡာေတာ္ႀကီးမား၍ သီလေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္ႀကီးမ်ားကို လက္လြတ္ အဆံုးရႈံး မခံႏိုင္။ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔အတြက္ က်န္ရစ္သူ တပည့္ ဒါယကာ ဒါယကာမ ျပည္သူအေပါင္းတို႔က အပူေဇာ္ခံ ထားလိုပါက ေရႊစတီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကရ၀ိတ္ေဖာ္ေတာ္ျဖင့္ အပူေဇာ္ခံ ထားရွိေပးျခင္း၊ ေရႊေရာင္ လင္ကြန္း နိဗၺာန္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ သယ္ေဆာင္ ပင့္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အႏိၱမစ်ာပန အခမ္းအနား မီးသၿဂၤဳိလ္ေပးျခင္း၊ အရိုး ျပာ ေရေမွ်ာ ေပးျခင္း၊ အရိုးအိုး ေကာက္ေပးျခင္း စသည့္ ေပးဆပ္ ထမ္းေဆာင္ ကုသိုလ္ယူမႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း … မပ်ံလြန္သင့္ဘဲ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားျခင္း၊ ေဆး၀ါး မကုသလိုက္ရဘဲႏွင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားျခင္း စသည္တို႔ မျဖစ္သင့္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနႏွင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး အခမဲ့ ကူညီပ့ံပိုးမႈ၊ ေဖးမမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားကို အထူး ဦးထိပ္ထားသည့္ အေနႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသရာတြင္ တိုကင္ယူေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံု အခမဲ့ ကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ေန႔စဥ္ လူပုဂၢိဳလ္ တို႔တင္မကဘဲ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔အတြက္၊ သာသနာ ၀န္ထမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ သာသနာ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သာသနာကို ထမ္းေဆာင္မႈ၊ သာသနာအတြက္ ေပးဆပ္မႈ၊ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ႏွင့္ပါ ေႏြးေထြးစြာ ေပးဆပ္လွ်က္ ရွိေနေတာ့သည္။
ကၽြတ္ဖို႔ လြတ္ဖို႔ . . . ရဲေဆးတင္ေလာ့
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူမႈေရးသမားမ်ား သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၀ ေနာက္ဆံုး အပါတ္စဥ္ ဆင္းပြဲတြင္ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ ယဥ္ေက်းသိပ္ေမြ႔မႈ ရွိေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၏ Idea ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ နာေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရး အေလာင္းေကာက္ မီးသၿဂၤဳိလ္ေပးမႈမ်ား၊ အဆိပ္ေသာက္ ေသဆံုးမႈ၊ လမ္းေဘး ေသဆံုးမႈ၊ ေရနစ္ ေသဆံုးမႈ၊ ဆြဲႀကိဳးခ် ေသဆံုးမႈ၊ ရထားႀကိတ္ခံရ၍ ေသဆံုးမႈ၊ အသတ္ခံ ရ၍ ေသဆံုးမႈ၊ သစ္လံုးပိ၍ ေသဆံုးမႈ စသည္တို႔ကို Slide Show ႏွင့္ ေနာက္ခံ တီးလံုး projector တို႔ျဖင့္ ျပသကာ ရဲေသြးနီနီျဖင့္ ေရွ႕သို႔ ရဲရဲဆက္ကာ ရဲရဲေပးဆပ္ သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈေရး မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ရဲေဆးမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင့္ ေပးခဲ့သည္။
မိမိတို႔ ကုသိုလ္ယူသည့္ ေနရာ၀ယ္ ေသဆံုးသြားသူတို႔ကို မီးသၿဂၤဳိလ္ေပးျခင္း၊ ဂူသြင္းေပးျခင္း၊ ေျမျမွဳပ္ေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ မလံုေလာက္။ ေသဆံုးမႈမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ လြတ္ရာကၽြတ္ရာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘံုဌာန သို႔ ေရာက္သြားၾကကုန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္အသီးသီး ရွိၾကသလို၊ မလြတ္မကၽြတ္ဘဲ ၿပိတၱာ၊ နာနာဘာ၀ သရဲ တေစၦ စသျဖင့္ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနေတာ့သည္။ ယင္းတို႔ကို မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ ျပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္ေရးမ်ားကို ေန႔စဥ္ နံနက္တိုင္း ညတိုင္း အခ်ိန္တိုင္း ဘုရားရွိခိုး ပုတီးစိပ္ ေမတၱာပို႔သၿပီး အမွ်ေပးေ၀ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ အဓိကက် လွသည္။ မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ ကုသိုလ္ရ … တဖတ္သူတို႔အတြက္လည္း မ်ားစြာအက်ိဳးရွိ ကၽြတ္ၾကလြတ္ၾက ကုန္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ … မည္ကဲ့သို႔ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကကုန္ေသာ အေလာင္းေကာင္မ်ားကို ရဲတင္းစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သၿဂၤဳိလ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးသလို … မိမိ၏ ထုိေကာင္းမႈတို႔ကို အမွ်ေပးေ၀ ေမတၱာပို႔သမႈကလည္း အဓိကက်ေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ … ကၽြတ္ဖို႔လြတ္ဖို႔ ရဲေဆးတင္ေလာ့ . . . . ။
(သည္ေနရာမွာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူမႈလုပ္ငန္း ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါျပီ - )

No comments:

Post a Comment