Pages

Subscribe

Saturday, 17 July 2010

ဗမာ့ေသြးကေျပာေနၿပီ အာဇာနည္ေန႕မွာ သက္ေသထူၾကပါစုိ႕

အာဇာနည္ေန႕မွာ သက္ေသထူၾကပါစုိ႕
ႏူိင္ငံတႏူိင္၏ အၿမင္႕ၿမတ္ဆုံး တာ၀န္၀တၱရားကုိ ကုိယ္က်ိဳးစႊန္႕အနစ္နာခံကာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္႕ အခ်ိန္တြင္ က်ဆုံးခဲ႕ၾကေသာေၾကာင္႕
တုိင္းသူၿပည္သားတုိ႕မွ တညီတညႊတ္ထဲ အာဇာနည္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ကာ အေလးအၿမတ္ထားၾကၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္ ။
ထုိ႕ေၾကာင္႕ အာဇာနည္ေန႕တြင္ တႏူိင္ငံလုံးမွ လူမ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ားေၾကာင္႕ အာဇာနည္ေန႕ အခမ္းအနားကုိ မက်င္းပႏူိင္မည္ ဆုိးေသာေၾကာင္႕
ထုိေန႕ကုိ အလုပ္ပိတ္ရက္ဟု သတ္မွတ္ေပးထားၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။
ယခင္က အာဇာနည္ေန႕ အခမ္းအနားမ်ားကုိ တၿပည္လုံး အႏွံ႕ က်င္းပခဲ႕ၾကေသာ္လည္း ယေန႕ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ကား
တုိင္းၿပည္၏ ေက်းဇူးရွင္ အာဇာနည္မ်ား ကုိ ေမ႕ထားၾကေလၿပီ ၿဖစ္သည္။
ႏူိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လူမ်ား အၿပစ္ေၿပာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင္႕ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားကို မလႊဲမေရွာင္သာလုိ႕
အတတ္ႏူိင္ဆုံး အက်ဥ္းရုံးကာ က်င္းပေနရသည္။

သာမန္ မ်က္စိၿဖင္႕ ၾကည္႕လွ်င္ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီ ၿဖစ္သာ အာဇာနည္မ်ား ကုိ အခက္အခဲ မ်ားၾကားမွ သြားေရာက္ဂါရ၀မၿပဳလဲ
ကိစၥမရွိဟု ထင္မွတ္ႏူိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ၾကိဳးစားခဲ႕သည္႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးဂရုၿပဳသည္႕
အေနၿဖင္႕ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕သည္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ား ၿဖစ္ေစခ်င္ခဲ႕ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ
ႏူိင္ငံေတာ္အၿဖစ္ မေရာက္ရွိေသးပါ ဟု အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တုိင္တည္လုိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊
အာဏာရွင္မ်ားက အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ကုိ ေမ႕ထားႏူိင္ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ ၿပည္သူလူထု အေနၿဖင္႕
ယေန႕ထက္ထိတုိင္ေအာင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္းမ်ား၏ ေက်းဇူးကုိ ရင္ထဲမွာ အၿမဲစြာကာ သတိရေနပါေသာေၾကာင္႕ လာေရာက္ ဂါ၀ရၿပဳၿခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။
အာဇာနည္ေန႕ အခမ္းအနားမ်ားကုိ က်င္းပေပးၿခင္းေၾကာင္႕ ေနာင္တြင္လည္း ယခုအာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ႕သုိ႕ တုိင္းၿပည္အား အလုပ္အေကၽြးၿပဳသူ မ်ားရွိလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ၿပည္သူလူထုမွ အာဇာနည္အၿဖစ္သတ္မွတ္၍ အၿမဲအေလးအၿမတ္ထားကာ ဂုဏ္ၿပဳမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အားက် အတုယူႏူိင္မည္႕ အာဇာနည္႕မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ႏူိင္ေပသည္။ ထုိ႕အၿပင္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ၿပည္သူလူထု လုိလား ေတာင္႕တသည္႕ တုိင္းၿပည္၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ႕ သုိ႕ ကုိယ္က်ိဳးမဖက္ တုိင္းၿပည္ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပင္ ၿဖစ္သည္ဟု လူထုသေဘာတရားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာလည္းေရာက္၏ ။ ၿပည္သူလူထု သည္ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိး၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈ မ်ားေအာက္တြင္ ေနရေသာ္လည္း
လူုထုရင္ထဲမွ အာဇာနည္ခ်စ္စိတ္မ်ား ယေန႕ထက္ထိ ရွင္သန္ေနသည္ကုိ အာဏာရွင္မ်ား အသိေပးရန္ အေကာင္းဆုံး အခိ်န္အခါလည္း ၿဖစ္သည္။
လူေကာင္းလူေတာ္တုိ႕မည္သည္ လြယ္လြန္းေသာ အလုပ္ထက္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္မ်ားကုိ ပုိမုိစိတ္၀င္စား တတ္ၾကသည္။ မၿဖစ္ႏူိင္ဟု ထင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး သည္႕ အခါ ရလာသည္႕ ခံစားခ်က္မ်ိဴးသည္ အင္မတန္မွ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္း၏ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာလည္းေကာင္း၏ ၊ အမွတ္တလည္း ၿဖစ္ေစ၏ ၊ ယုံၾကည္မႈကုိ လည္း ၿမင္႕မားေစ၏ ။
ကၽြႏူ္ပ္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ဆုိေသာ္ အာဇာနည္ ဗိမာန္ ေပၚသုိ႕ ေၿခမခ် ခဲ႕ဘူးေသာ္လညး္ ၊ အာဇာနည္ဗိမာန္ကုိ ၿမင္ႏူိင္သည္႕ ေနရာမွ သြားေရာက္
အေလးၿပဳေသာ အခါ ခံစားရသည္႕ ၀မ္းနည္းေၾကြကြဲဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္႕ ခံစားခ်က္ႏွင္႕ အတူတူ အာဏာရွင္မ်ားအား တားဆီးထားေသာ အရာမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေခ်ဖ်က္ႏူိင္ခဲ႕ေလၿပီ ဟု ခံစားရသည္႕ အားမာန္က လည္း တမ်ိဳး ႏွင္႕ ၾကက္သီးၿဖန္းၿဖန္း ထလာခဲ႕ေလသည္။
ထုိသုိ႕ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကာ စာၿဖင္႕ေရးၿပသည္ထက္ ကုိယ္ေတြ႕ၾကံဳၿပီး ခံစားၾကည္႕က ပုိမုိသိသာ ထင္ရွားလွေပသည္။
ထုိကဲ႕သုိ႕ ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၿပန္ေၿပာရသည္႕ အခါတြင္ကား လြန္စြာ အားရမႈရွိသည္။ လူတုိ႕မည္သည္ ကုိယ္႕ကုိ အထင္ၾကီးေသာ မ်က္လုံးမ်ားၿဖင္႕သာ အၾကည္႕ခံခ်င္ၾကသည္ မွာ ေလာကဓမၼတာတည္း ။ သင္သြားေရာက္ ဂါရ၀ၿပဳႏူိင္ခဲ႕ေသာ္ မသြားေရာက္ႏူိင္ခဲ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သင္႕အား အထင္ၾကီးသည္႕ မ်က္လုံးမ်ားၿဖင္႕ၾကည္႕ကာ သိလုိသည္မ်ားကုိ သူရဲေကာင္းပမာ ရွင္းၿပ
ရသည္မွလည္း လြန္စြာ အရသာရွိလွေပသည္။
လူတစ္ဦးကုိ ေထာင္ခ်၍ ရသည္ သူ၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ ကား ေထာင္ခ်၍ မရ ။ လူတစ္ဦးကုိ လုပ္ၾကံ၍ အေသသတ္ႏူိင္သည္ ၊ သူ၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင္႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္၍ မရ ။ ေနာင္လာမည္႕ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းလုိေသာ္ ယေန႕လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားကာ ေဆာင္ရြက္သင္႕သည္။ အေၾကာင္းေကာင္းမွ အက်ိဳးေကာင္းမည္ ၿဖစ္သည္ ။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ က်င္႕သုံးသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အလုိမရွိ ၊ ကုိယ္က်ိဳးစႊန္႕ အနစ္နာခံလုိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သာ ၿပည္သူလူထု က အလုိရွိသည္။
ထုိသုိ႕ေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား သည္ ကမာၻတည္သေရြ႕ မွန္ကန္ေနအုံး မည္ၿဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသၿပသည္႕ အာဇာနည္ေန႕ ကဲ႕သုိ႕ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ ကာ သက္ေသထူၾကပါစုိ႕ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူလူထု ႏွင္႕ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
အေပါင္းတုိ႕ ခင္ဗ်ာ။
ကၽြႏူ္ပ္ေရးသားသည္႕စာသည္ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႕ ႏွဳိင္းယွဥ္လွ်င္ သူတုိ႕က်ခဲ႕သည္႕ ေခၽြးတေပါက္ မွ်ပင္ တုိင္းၿပည္ အတြက္ အဖုိးမတန္ေသာ္ၿငား တတ္ႏူိင္သည္႕ဘက္မွ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္႕တကြ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ အသက္ေပးခဲ႕သည္႕ ရဟန္းရွင္လူၿပည္သူလူထု ႏွင္႕တကြေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေခတ္သစ္အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဂါ၀ရၿပဳလုိက္ရပါသည္.............................။။။။။
မုိးေမွာင္တိမ္ဖုံး ဆုတ္ယုတ္သုဥ္းသည္႕
၁၉ ဂ်ဴလုိင္ မေမ႔ႏုိင္ဘဲ
ၿပည္သူရင္ထဲ အၿမဲစြာကြာ
တမ္းတရသည္႕ တုိင္းက်ိဳးၿပည္ၿပဳ
အာဇာနည္တစ္စု အား
မွန္းဆတမ္းတ ဂုဏ္ၿပဳရပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
ဗမာ႕ေသြး

1 comment:

July said...

I agree with you and nice work

Post a Comment