Pages

Subscribe

Wednesday, 7 July 2010

ဂက္စ္ေငြက စစ္အစုိးရ ႏ်ဴစီမံကိန္းအတြက္ အေထာက္ကူျပဳဟုု အစီရင္ခံစာ ေျပာ

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ တိုတယ္လ္ႏွင့္ ရွက္ဗရြန္ ကုမၸဏီတို႔ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိလာခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား လွ်ဳိ႕ဝွက္စီမံကိန္းတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္သည္ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ERI ၏ တနလၤာေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

Earth Rights International - ERI သည္ အေမရိကန္ တရား႐ံုးမ်ားက ယူႏိုကယ္လ္ (ယခု ရွက္ဗရြန္) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးရန္ ခုိင္းေစမႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထဲတြင္လည္း ERI က စစ္အစိုးရသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာေငြမ်ားကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဘဏ္အေကာင့္မ်ားဖြင့္၍ ဝွက္ထားခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခဲ့ေသးသည္။

တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ERI အစီရင္ခံစာထဲတြင္ စစ္အစိုးရသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ မထည့္သလို ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း အသံုးမျပဳဘဲ စကၤာပူရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ DVB ၏ သတင္းတပုဒ္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာမွ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ ဗိုလ္မွဴးစုိင္းသိန္းဝင္း၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ စစ္အစိုးရသည္ အထီးက်န္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ကင္ဂ်ဳံအီး အစိုးရထံမွ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္နည္းပညာမ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္ကုိ ရည္ညႊန္း၍ ERI က ေရးသားသည္။

အစီရင္ခံစာထဲတြင္ စစ္အစိုးရသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ ရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ မသံုးစြဲဘဲ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အကုန္အက်မ်ားလွေသာ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ကာ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ ႏ်ဴကလီးယားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကုိလည္း ထိခုိက္ေစသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ERI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအား ႏွစ္ရွည္လမ်ား တရားစြဲဆိုခဲ့ရာတြင္ ျပဳစုခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ကုိးကား၍ “တိုတယ္လ္၊ ရွက္ဗရြန္ႏွင့္ PTTEP ကုမၸဏီမ်ားက စစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ဘ႑ာေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈ၊ ႏ်ဴကလီးယား ျပန္႔ပြားမႈတုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳေနပံု” ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္ တိုတယ္လ္ကုမၸဏီ၊ အေမရိကန္ ရွက္ဗရြန္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွေန၍ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ရရွိခဲ့ရာ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၁၆ သန္းခန္႔ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

စကၤာပူမွ Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) ႏွင့္ DBS ဘဏ္တို႔ကုိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ ရရွိေသာ စစ္အစုိးရ၏ ေငြေၾကးမ်ားအား လက္ခံထိန္းသိမ္းေပးထားသည္ဟု ERI က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထဲတြင္ စြပ္စြဲခဲ့ရာ ဘဏ္ ၂ ခုလံုးက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ERI ကမူ ထုိဘဏ္မ်ားသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေငြမ်ားအား လက္ခံထိန္းသိမ္းထားၿပီး စစ္အစိုးရသည္ ထုိေငြမ်ားကုိ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာအတြက္ အသံုးခ်ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရကုိ ေပးရသည့္ ေငြပမာဏကုိ တိုတယ္လ္ႏွင့္ ရွက္ဗရြန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ ျငင္းဆန္

ERI ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔၊ AFLCIO ၊ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) ၊ Global Witness ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ကမၻာမွ ေလးစားေလာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Kjell Magne Bondevik ၊ အိုင္ယာလန္ သမၼတေဟာင္း Mary Robinson တို႔က တိုတယ္လ္ႏွင့္ ရွက္ဗရြန္ ကုမၸဏီတို႔က စစ္အစိုးရထံ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးသြင္းရသည့္ ေငြပမာဏကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေပးရသည့္ ေငြပမာဏကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည့္ အေလ့အထ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြက ရတဲ့ဝင္ေငြေတြေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ပုိၿပီး ဆိုးလာႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားေတြေၾကာင့္ အဲဒီကုမၸဏီေတြကို ေငြေၾကးက႑ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုရတာပါ။ တိုတယ္လ္၊ ရွက္ဗရြန္နဲ႔ PTTEP ကုမၸဏီေတြဟာ အနည္းဆံုး အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ေပး႐ံုေလာက္ေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ERI ၏ သုေတသန အဖဲြ႔၀င္ Matthew Smith က ေျပာသည္။

ပိုက္လိုင္းတဝိုက္ ေဒသတြင္ မြန္လူမ်ဳိး ရြာသား ၂ ဦး အသတ္ခံရမႈ

တိုတယ္လ္ႏွင့္ ရွက္ဗရြန္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဧရိယာ တဝိုက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း ERI ကမူ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းကုိ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၂၈၂ မွ တပ္သားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ပုိက္လိုင္းအနီးရွိ ေက်းရြာမွ မြန္လူမ်ဳိး ရြာသား ၂ ဦးကို စစ္သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေျချမန္တပ္ရင္း ၂၈၂ က ရြာသားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္သြားေၾကာင္း ရြာသားတဦးက ERI ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

သူက “အမိန္႔ေပးတဲ့ အရာရွိကေတာ့ ဗေလး (ေခၚ) ညီညီစုိးပါ။ သူတို႔က အသတ္ခံရတဲ့ ရြာသား ၂ ေယာက္ကုိ မြန္လက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတယ္လို႔ သံသယျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါတယ္။ တညမွာေတာ့ အဲဒီ့ရြာသား ၂ ေယာက္ကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ေနာက္ေန႔မွာေတာ့ စစ္သားေတြက ရြာထဲကုိ တြင္းတူးတဲ့ ကိရိယာေတြ ယူဖို႔အတြက္ လာပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ရြာသား ၂ ေယာက္လံုး အသတ္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ သိလိုက္ရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွစ၍ ယခုႏွစ္ဦးပုိင္းအထိ ERI သည္ စီမံကိန္းေဒသအတြင္း ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ေစာင့္ၾကပ္ေသာ တပ္သားမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေပၚတာထမ္းခုိင္းမႈမ်ားကုိ စစ္တပ္မက ျပဳလုပ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။

တိုတယ္လ္၏ အထူးနယ္ေျမ တာဝန္ဇုန္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ရြာသားတဦးက ERI ကို ေျပာျပရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းက တညေနတြင္ စစ္သား ၂၀ ခန္႔ ဇင္းဘာရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သူက “စစ္သားေတြ ဘာလုပ္ဖုိ႔ ေရာက္လာတယ္ ဆိုတာကုိေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရြာသားတေယာက္ကေတာ့ စစ္သားေတြစားဖို႔ ဆိတ္တေကာင္ အတင္းအေတာင္းခံရလို႔ ေပးလိုက္ရတယ္။ ေနာက္ေန႔ စစ္သားေတြ ျပန္သြားတဲ့အခါ ရြာသားတေယာက္ကုိ ေခၚသြားတယ္။ ေတာလမ္းကေန မိေခ်ာင္းေလာင္းရြာကုိ သြားၾကတာ။ တညၾကာတယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ သူ႔ကုိ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

စစ္တပ္က အတင္းအဓမၼ ေပၚတာဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားတဦးကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တခုကို ေျပာျပခဲ့သည္။

“၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေလာက္ကေပါ့။ ခမရ ၄၁၀ က တပ္သား ၂၅ ေယာက္လာက္ ရြာကုိ လာၿပီးေတာ့ ရြာလူႀကီးကုိ ေပၚတာဆြဲဖို႔အတြက္ ရြာသား ၃ ေယာက္ ေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီ ေပၚတာထမ္းသမားေတြဟာ စစ္သားေတြရဲ႕ အထုပ္အပိုးေတြ၊ စားနပ္ရိကၡာေတြကို ထမ္းေပးရတဲ့အျပင္ လမ္းပါ ျပရေသးတယ္။ စစ္သားေတြဟာ လက္နက္ကုိင္ ရန္သူေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကုိ စစ္ေဆးဖို႔ ေတာထဲကို သြားၾကတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ တိုတယ္လ္ရဲ႕ ပုိက္လိုင္းနဲ႔ သိပ္မေဝးပါဘူး။ ေပၚတာပါသြားတဲ့ လူေတြ ၅ ရက္ေလာက္ေနမွ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ လာတိုင္း ေပၚတာ လာဆြဲေနေတာ့တာပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ERI အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္၍ အဓမၼ ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။ ERI ၏ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား တိုတယ္လ္၏ ေငြေၾကးအကူအညီျဖင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ အစိတ္အပုိင္းတရပ္အေနျဖင့္ သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ဳိး မရွိဘဲ သိမ္းယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္သည္ ေဒသတြင္း၌ အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ မေယာင္ရာ ဆီလူးေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဇင္းဘာ ရြာသားတဦးက “သူတို႔က ရြာထဲက ဧရိယာ နည္းနည္းမွာပဲ ရြာသားေတြ စုိက္ပ်ဳိးခြင့္၊ လယ္လုပ္ခြင့္ ေပးတယ္။ ဧရိယာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သစ္ေတာထိန္းသိမ္းဖို႔၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ဆုိၿပီး သူတို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ ရြာသားေတြရဲ႕ လယ္ေျမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားတယ္။ က်ေနာ္သိတဲ့ ရြာသားတေယာက္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ သီဟိုဠ္ေစ့ပင္ စုိက္တဲ့ လယ္ ၆ ဧက ေလာက္ ပါသြားတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ထိုေဒသရွိ ဆင္းရဲေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ မွီခိုေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔၏ လယ္ေျမမ်ား အသိမ္းခံရပါက ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ERI အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း တည္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ERI ၏ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာေနေသာ္လည္း တိုတယ္လ္ႏွင့္ ရွက္ဗရြန္တို႔ကမူ ေခါင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွက္ဗရြန္၏ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ Global Exchange လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (ရွက္ဗရြန္) အစီအစဥ္၏ ဒါ႐ုိက္တာ Antonia Juhasz သည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးလိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အက်ပ္ဆိုက္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးမိသျဖင့္ သူမသည္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး လွႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေထာင္ထဲတြင္ တညတာ ကုန္ဆံုးခဲ့ရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုတယ္လ္၏ အျပဳအမူမ်ားသည္လည္း တိုးတက္လာဖြယ္ မရွိေပ။ တိုတယ္လ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဘီလ်ံနာ Christope de Margeriem ၏ နယူးစ္ဝိခ္ မဂၢဇင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ တိုတယ္လ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဝဖန္ေနသူမ်ားက သူ႔အား ေဒါသထြက္ေစသည္ဟုဆိုကာ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဝဖန္သူမ်ားကို ငရဲကုိ သြားၾကဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

တိုတယ္လ္ ကုမၸဏီ၏ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း အနီးတဝိုက္ရွိ ေဒသခံမ်ားသာ ထုိစကားကုိ သိရွိလွ်င္ “ငါတို႔ကေတာ့ ငရဲခံေနရတာ ၾကာၿပီ” ဟု တံု႔ျပန္ေျဖဆုိေကာင္း ေျဖဆိုေပလိမ့္မည္။

မဇၩိမသတင္းေထာက္ ေသာမတ္စ္ေမာင္ေရႊ ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment