Pages

Subscribe

Wednesday, 30 June 2010

မီးသင့္ မဂၤလာေစ်း ဆိုင္ရွင္မ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေငြေခ်းမည္

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) က မီးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်း ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား ျပန္လည္ လည္ပတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီမွ လက္ခံရရွိေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းအရ သိရသည္။

USDP ပါတီသည္ စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်က္ႏွာပါေသာ ေငြေခ်း “ေလွ်ာက္လႊာ” ပံုစံမ်ားကို မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီးသြားေသာ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ “ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ”ဟု လိပ္မူထားသည္။

“ေလွ်ာက္လြႊာကို ေစ်းယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးခန္းမွာ သြားယူလို႔ရတယ္။ ေခ်းေငြ ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ထုတ္ ေခ်းမလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ သူတို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ပံုစံမွာ ျဖည့္ရတာ။ ေခ်းေငြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဘဏ္က ထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု မဂၤလာေစ်း ေဆးပစၥည္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တဦးကေျပာသည္။

ေခ်းယူမည့္ေငြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္အညီ ေငြထုတ္ေခ်း ေပးမည္ဟု ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခုလို ပါတီဆိုတာႀကီးတပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခိုင္းတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔ ပါတီအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းတဲ့ နည္းတခုလို႔ ျမင္မိတယ္”ဟု အဆိုပါ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္က ဆိုသည္။

ေလွ်ာက္လႊာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေငြေခ်းငွားယူသူ၏ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ပါဝင္ရာ ေနာက္ဆံုး အခ်က္မွာ“မီးေလာင္သြားေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား စာနာ ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းမည့္ ေငြအေပၚ USDP အမည္ခံျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္က ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ရန္ပံုေငြမ်ားထဲမွ ထုတ္ေခ်းျခင္းေလာဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားမသိရေပ။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္မွစ၍ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ USDP ပါတီ၏ သက္တမ္းသည္ ၂ လ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ေငြေခ်းႏုိင္ရန္ ပါတီရန္ပံုေငြကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းလည္း မသိရွိရေသးေပ။

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေနမ်ဳိးေ၀က ပါတီစည္႐ံုးေရးလုပ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအား လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ မဆန္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ USDP အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြကို မည္သို႔ ရယူထားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠ႒ ၿဖိဳးမင္းသိန္း က “ဒီလို အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရာေထြးယွက္တင္ေန တယ္ လို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီဟာေတြက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိထားသင့္တယ္။ အဲလိုရွင္းရွင္း ရွိထားမွ USDP ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ခဲ့ရင္ သူ႔အေနအထားက ခိုင္မာမယ္” ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၁၂ (က- ၅) အရ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္ အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအား ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း ဥပေဒ၊ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၅ တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုသည္ ပါတီရန္ပံုေငြကို ပါတီ၀င္ေၾကးႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လႉဒါန္းသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပါတီပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္းစသည့္ နည္းလမ္း ၃ သြယ္ျဖင့္ ရွာေဖြခြင့္ျပဳထားသည္။

ပါတီပိုင္ ရန္ပံုေငြကို အစိုးရပိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဘဏ္မွတဆင့္ ထုတ္ေခ်းသည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ခ်ဴိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ နရီလင္းလက္ ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment