Pages

Subscribe

Thursday, 8 July 2010

ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းႏွင့္ ပါတီ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းခြဲ

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ခြဲျခားမႈ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ စာရင္းျပဳစု ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အရပ္၀တ္ျဖင့္ ေတြ႔ရေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕။ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ၂၇ ဦးက USDP ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကာင္း စစ္အစုိးရ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ (ဓာတ္ပုံ - AP)

USDA အသင္းကို အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) ကို ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာေထြးမႈမ်ား မရွိေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“အသင္းက ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြမွန္သမွ်ကို စစ္ေဆးသြားမွာပါ။ သေဘာကေတာ့ အသင္းနဲ႔ ပါတီ ခြဲျခားထားတယ္ဆိုတာ ကို ျပခ်င္တာလည္းပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္း သတ္မွတ္သည့္အခါ အသင္း၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဟု ေ၀ဖန္မခံရေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ စာရင္းျပဳစု ခြဲျခမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးတဦးက ဆိုသည္။

“ပါတီအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့အခါ ပါတီက အသုံးျပဳမယ့္ အေဆာက္အအုံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ႐ံုးသုံးပစၥည္းေတြကုိ တန္ဖုိး သတ္မွတ္ျပီး အသင္းဆီက ပါတီက ၀ယ္ယူရမွာ။ အမွန္ေတာ့ အသင္းနဲ႔ ပါတီကအတူတူပဲေလ၊ ပါတဲ့ လူေတြကလည္း အစိုးရလူေတြပဲ၊ အျမင္မွာေတာ့ ကြဲတယ္ဆိုတာ ျပခ်င္တာ”ဟု ၎အရာရွိက ေျပာသည္။

ယခု လကုန္မွ စတင္၍ USDP ပါတီ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ပါတီဆုိင္းဘုတ္မ်ား တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီသက္တမ္းသည္ ၂ လ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည့္ USDP ပါတီ သည္ USDA အသင္းကို အေမြခံထားသည့္ ပါတီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ပါတီသို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ပါတီအေနႏွင့္ က်သင့္သည့္တန္ဖိုးကို ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထံမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USDP တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာဆိုသည္။

ပါတီရန္ပံုေငြအတြက္ လွဴဒါန္းမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားမွာ အာဏာပိုင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးခ်စ္ခိုင္ ဧဒင္ ကုမၸဏီ၊ ဦးသာေဌး ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ကုမၸဏီ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၊ ဦးရန္၀င္း ေအ၀မ္း ကုမၸဏီ၊ ဦးေတဇ ထူး ကုမၸဏီ၊ ဦးတင့္ဆန္း ေအစီအီး ကုမၸဏီ၊ ဦးစိုင္းတင့္ေအာင္ ေနာင္တံု ကုမၸဏီ၊ ဦးေအာင္ေထြး ဂုိးလ္ဒင္း ဖလား၀ါး ကုမၸဏီ၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ ၊ ဦးေက်ာ္၀င္း ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီ၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္ ေရႊေတာင္ဟိုက္စတား ကုမၸဏီ၊ ဦးေဌးျမင့္ ယုဇန ကုမၸဏီ၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း ကေမၻာဇ ကုမၸဏီ၊ ဦး၀င္းေအာင္ ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီ၊ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဦး၀င္းျမင့္ ဥကၠဌ (UMFCCI)၊ ဦးခင္ေရႊ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီ၊ ဦးစိုးျမင့္ ေငြဆင္ ကုမၸဏီ၊ ဦးလွျမင့္ေဆြ ဌာနမႉး(ဆက္ဆံ/ျပန္ၾကား) စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ထားသူမ်ား အပါအ၀င္ ၂၅ ဦးခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ USDP ပါတီပုိင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပါတီမွ အသင္းသို႔ ေငြေခ်ရာတြင္ USDPသည္ အစိုးရပါတီ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား ေထာက္ျပစရာရွိလာသကဲ့သို႔ အသင္းႏွင့္ ပါတီအၾကား ေငြေၾကးက႑ ကြဲျပားမႈလည္း မရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၁၂ (က- ၅) အရ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္ အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအား ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

USDA သည္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာအသင္းျဖစ္သည္။ USDA အသင္းပိုင္ပစၥည္း မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို USDP ပါတီကသာ သံုးစြဲပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရိွ စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရာရိွႀကီးမ်ား ၂၆ ဦးတို႔သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ USDPပါတီကို တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔၌ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ က်ထားသည္။

USDP သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပါတီ၀င္အား တင္ျပသည္ကို မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ နရီလင္းလက္ ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment